Puristussuhde

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Puristussuhde on yksi tärkeimmistä moottorin ominaisuuksia kuvaavista suureista. Puristussuhde on puristustilavuuden ja iskutilavuuden summan suhde puristustilavuuteen. Iskutilavuus on sylinterin poikkipinta-ala kertaa männän iskunpituus. Puristustilavuus on tilavuus joka jää männän ja kannen palotilan väliin männän ollessa YKK:ssa. Puristussuhde merkitään muodossa X:1 missä X on puristussuhde. Puristussuhde lasketaan kaavalla:

    Vi + Vp
 e = -----------
     Vp

Jossa puristussuhde = e, iskutilavuus = Vi ja puristustilavuus = Vp.

Esim. erään 1,8 litraisen (1781 cm3) VW-moottorin iskunpituus on 86,4 mm, männän halkaisija 81 mm ja puristustilavuus (Vp ) on noin 49,4 millilitraa. Lasketaan Vi kaavalla pii * (8,1 cm / 2)2 * 8,64 cm ja saadaan vastaukseksi 445,2 cm3 eli 445,2 millilitraa. Nyt syötetään tämä Vi sekä jo tiedossa ollut Vp puristussuhteen kaavaan: (445,2 + 49,4) / 49,4 ja saadaan vastaukseksi 10,0. Kyseisen moottorin puristussuhde on siis 10,0:1.


Sylinterien poraus aiheuttaa myös puristussuhteen muutoksen. Esim. moottorin sylinterin halkaisija on 80 mm, iskunpituus 75 mm ja puristussuhde 9,0:1. Palotila on kokonaan sylinterikannessa. Yhden sylinterin tilavuus on:

    π × D2 × h    3,14 × 802 × 75
 Vi = -------------- = ------------------- = 376,8 cm3
     4000        4000

Puristustilavuus on:

     Vi     376,8
 Vp = --------- = ----------- = 47,1 cm3
    e - 1    9,0 - 1

Jos sylinteri nyt porataan 1 mm ylikokoon (sylinterin halkaisija kasvaa 1 mm), on uusi yhden sylinterin iskutilavuus:

    π × D2 × h    3,14 × 812 × 75
 Vi = -------------- = ------------------- = 386,3 cm3
     4000        4000

Koska puristustilavuus ei muutu työn aikana, on uusi puristussuhde:

    Vi + Vp    386,3 + 47,1
 e = ----------- = ---------------- = 9,2
     Vp       47,1